Regler for brug af klubkajakker

Lån af havkajak med udstyr.

Er du medlem af Aalborg Havkajakklub, er du friroet og vil du låne en havkajak ?
Vi råder over 12 klubkajakker, som kan bookes på www.Rokort.dk.

 1. Log in på rokort.dk
 2. Klik på “Reservationer” øverst på velkomstsiden og klik derefter på “Opret ny”
 3. Udfyld felterne og tryk “Gem”.
 4. Husk når du / I tager ud i klubkajak, at logge ind på Rokort og oprette:   Ny tur på vandet så vi kan se hvornår du / I roer ud og hvornår du / I kommer hjem igen.

Der må lånes klubkajakker i Aalborg Havkajak klub, hvis man følger nedenstående regler:

 • Du ror ud på eget ansvar.
 • Havkajakken, som du bruger, er i sikkerhedsmæssig god stand.
 • Reservationer skal respekteres, og skal slettes straks, hvis de bliver uaktuelle.
 • Reservationer, der ikke er indfriet efter 1 time, bliver automatisk slettet og kajakken frigivet til ny booking.
 • Der kan kun reserveres havkajakker for én dag ad gangen. Reservationer for flere dage skal altid aftales med et medlem af bestyrelsen.
 • Efter endt tur SKAL havkajakken og udstyr skylles med ferskvand, tørres indvendigt og udvendigt med en svamp og lægges tilbage på den rigtige plads.
 • Der skal altid medbringes mobiltelefon på kajakture, hvor klubbens materiel indgår.
 • Defekter, ekstraordinær slitage, tyveri eller lignende skal straks meldes til et bestyrelsesmedlem og derudover noteres i rokort, så man kan se det er anmeldt.

Eventyret starter i Aalborg Havkajak klub