Kontakt os

Bestyrelsen for Aalborg Havkajak klub. Birgitte Due Thompson(formand), Martin Boisen (kasserer), Jette Marie Christensen,
Olav Bennike, Nadja Albertsen.

Suppleant: Jytte Halvgaard.

Ansvarsområder:
Birgitte Due Thompson: 
 • Formand
 • birgitte.thompson@aalborghavkajak.dk
Martin Boisen: 
 • Kasserer
 • martin.boisen@aalborghavkajak.dk
 Olav Bennike:
 • Bestyrelsesmedlem
 • olav.bennike@aalborghavkajak.dk
Jette Marie Christensen:
 • Bestyrelsesmedlem
 • jmc@aalborghavkajak.dk
 Nadja Albertsen: 
 • Bestyrelsmedlem
 • Nadja.albertsen@aalborghavkajak.dk
 Jytte Halvgaard: 
 • Suppleant til bestyrelsen
 • jytte.halvgaard@aalborghavkajak.dk
Per Frandsen:
 • Administrator rokort.dk
 • FB administrator
 • Nye medlemmer
 • Kajakdepotet
 • Adgangsbrik til VFP og kajakdepotet
 • per.frandsen@aalborghavkajak.dk
 Webmaster: 
 • Webmaster.
 • david.lee@aalborghavkajak.dk

Eventyret starter i Aalborg Havkajak klub