Klubaktiviteter

Her kan du holde dig opdateret med, hvilke aktiviteter der er i klubben.

Lige pt. slås aktiviterne op via Rokort.dk, så hold øje med mails herfra.

Eventyret starter i Aalborg Havkajak klub