Kontakt os

Bestyrelsen for Aalborg Havkajak klub

Gert Zinndorff
 • Formand
 • formand@aalborghavkajak.dk
 • Medlemsoptagelse
 Martin Boisen
 • Kasserer
 • kasserer@aalborghavkajak.dk
 • Medlemsregistrering
 • Rokort – Administrator
Gert B. Larsen
 • Bestyrelsesmedlem
 • Depotbestyrer@aalborghavkajak.dk
 • Kajakdepotet
 • Pladser til private havkajakker
 • Svømmehal
 • Facebook – Administrator
Camilla Quottrup
 • Bestyrelsesmedlem
 • Administration og udlevering af nøglebrikker
 • Opsyn og vedligeholdelse af iPad i kajakdepotet
Tina Adamsen
 • Bestyrelsesmedlem
 • Lokalereservation

Udvalg

med kontaktperson mellem udvalg, medlemmer og bestyrelsen

Introudvalg
Kontaktperson Martin Munk
 
Aktivitetsudvalg

Kontaktperson Jytte Halvgaard

Teknikudvalg

Kontaktperson Sigurd Madsen

Find os

 Aalborg Havkajak Klub.
Ralvej 22
9000 Aalborg

Parker på Ralvej, tæt ved bommen til Vestre Fjordpark og følg herefter stien til fods.
Kajakdepotet er nr. 10, som den første bygning på venstre hånd ad stien.
Foreningshuset er nr. 22, ca. 150 m længere mod vest på venstre hånd.

Privatlivspolitik for Aalborg Havkajak Klub

Eventyret starter i Aalborg Havkajak klub