Kontakt os

Bestyrelsen for Aalborg Havkajak klub. Birgitte Due Thompson, Martin Boisen, Jette Marie Christensen, Olav Bennike,  Jytte Halvgaard.

Ansvarsområder:
Birgitte Due Thompson: 
 • Formand
 • formand@aalborghavkajak.dk
  Jytte Halvgaard: 
 • Nye medlemmer
 • nytmedlem@aalborghavkajak.dk
Martin Boisen: 
 • Kasserer
 • kasserer@aalborghavkajak.dk
Per Frandsen:
 • Administrator rokort.dk
 • FB administrator
 • Kajakdepotet
 • Adgangsbrik til VFP og kajakdepotet
 • administrator@aalborghavkajak.dk

Find os

Aalborg Havkajak klub.
Ralvej 22
9000 Aalborg

Parker på Ralvej, tæt ved bommen til Vestre Fjordpark. Følg herefter stien til fods.
Aalborg Havkajak klubs kajakdepot er nr. 13, som er den første bygning på venstre hånd ad stien. Foreningshuset nr. 22  er 150m længere mod vest på venstre hånd.

Eventyret starter i Aalborg Havkajak klub