Kontakt os

Bestyrelsen for Aalborg Havkajak klub. Birgitte Due Thompson(formand), Martin Boisen (kasserer), Jette Marie Christensen,
Olav Bennike,  Jytte Halvgaard.

Ansvarsområder:
Birgitte Due Thompson: 
 • Formand
 • formand@aalborghavkajak.dk
  Jytte Halvgaard: 
 • Nye medlemmer
 • nytmedlem@aalborghavkajak.dk
Martin Boisen: 
 • Kasserer
 • kasserer@aalborghavkajak.dk
Per Frandsen:
 • Administrator rokort.dk
 • FB administrator
 • Kajakdepotet
 • Adgangsbrik til VFP og kajakdepotet
 • administrator@aalborghavkajak.dk

Eventyret starter i Aalborg Havkajak klub