Klubaktiviteter

Alle aktiviteter i Aalborg Havkajak Klub slås på www.aalborghavkajakklub.rokort.dk så hold dig opdateret her. I vores facebook-gruppe kan du finde flere informationer og snak om havkajakker og ture vi planlægger.

 Udvalg I Aalborg Havkajak klub

Medlemmer i de enkelte udvalg findes på opslagstavlen i kajakdepotet.

Introudvalg

Koordinerer og sikrer en god modtagelse af nye prøvemedlemmer.
Laver oplæg til koordinering af frironingsture, således at klubben gør sit bedste for at alle nye når at blive friroet inden 31. august, som er deadline.

Teknikudvalg

Består af medlemmer, der har lyst og evne til at lære fra sig således alle medlemmer har mulighed for at flytte sig og forbedre sine kajakfærdigheder. Igennem ro-sæson laves forskellige workshops f.eks.:

  • Selv- og makkerredninger
  • Rulle-workshop
  • Teknik med f.eks. fokus på styretag
  • Og meget meget mere

Aktivitetsudvalg

Formålet med Aktivitetsudvalget er at yde og bidrage til det sociale liv i klubben hele året rundt med:

  • mere end en rotur
  • andet end en rotur

Ovenstående er at finde i et referat fra aktivitetsudvalget og det er faktisk meget sigende om udvalget. Det er næsten kun fantasien, der sætter grænse for hvad der laves af aktiviteter.

”Andet end en rotur” -aktiviteterne kan være foredrag, workshops navigation / pakning kajak / tarp-opsætning, dame-tur, herre-tur osv. osv.

”Mere end en rotur” her tænkes klubture til fremmed rovand hvor der køres afsted med kajaktrailer og kajakker på taget af bilerne. Roture med overnatning i shelter eller deluxe på campingpladser laves også.

Medlemmer i udvalget laver aktiviteter som de synes er sjove/spændende og det er drivkraften for at gøre det.

Vedr. klubture er det ikke nødvendigvis medlem af udvalget, der er turleder når det planlægges og slåes op på rokort. I klubben er der mange, som kan tage rollen som turleder på en klubtur, men det er vigtigt at der inden afgang for en tur er aftalt hvem der er turleder.

Alle medlemmer i klubben kan lave en aktivitet. Tag din idé omkring aktivitetsudvalget først for koordineringens skyld (roture undtaget), således aktiviteter ikke ligger for tæt/oven i hinanden.

Udvalget tager gerne imod idéer til aktiviteter.

Send mail aktivitetsudvalg@aalborghavkajak.dk

Er der udgifter til en aktivitet kan der søges tilskud ved bestyrelsen, evt lidt egenbetaling kan komme på tale. Dette afklares naturligvis i god tid inden aktivitet afholdes.

Depotudvalg

Sikrer orden i kajakdepot og planlægger arbejdsdage når opgaver kræver det.
Har øje for standen af klubbens materiel og kommer med anbefaling til bestyrelsen hvilke kajakker mm., der trænger til udskiftning.

Svømmehalsudvalg

Sikrer vi har nok bassinlivreddere og får planlagt årlig prøvedato med ekstern dommer.
Fastligger vintersæsonens svømmehalsdage og indkalder til rengøring af udstyr, der skal bruges i svømmehal.

Pitstop i Sverige.

KLUBDAGE

Vi ønsker som klub ikke at lave en masse regler for disse dage, da det er op til jer, der møder op at bestemme, hvad i har lyst til. Ro en kort tur, træne teknik, kajakrul, bølgesurf eller andet og vil man noget forskelligt, skal man også have lov til det.

Det vil sige, at der er ingen turledere på disse dage. Klubdage er ment som hygge, samvær og sikkerhed på vandet og det er frivilligt om man vil melde sig som turleder for en tur.

REGLER & ANSVAR

Alle har et fælles ansvar i den gruppe, men ror ud i – det vil sige, at vi passer altid på hinanden derude og sørger for, at vi kommer samlet hjem.

Foran kajakdepotet efter en klubdag.

LANGTURE

I 2019 har vi blandt andet været en tur rundt om Fur, og på træf i Sverige med telte i bagagerummet.

Fur er fin!

Eventyret starter i Aalborg Havkajak klub