Klubreglement

Ordensregler for Aalborg Havkajak Klub

 Klubhuset:

 • Den sidste, der forlader klubhuset, skal altid låse efter sig.
 • Koden til låsen må ikke oplyses til andre end klubmedlemmer.
 • Der må ikke ryges eller nydes euforiserende stoffer i klubhuset.
 • Det er ikke tilladt børn og unge under 18 år at nyde alkohol i klubhuset, på ture, kurser eller andre aktiviteter arrangeret af Aalborg Havkajak klub.
 • Der må ikke opbevares alkohol i Aalborg Havkajak klub.
 • Defekter, indbrud eller lignende skal straks meldes til én fra bestyrelsen.
 • Der skal altid være ryddet op, når man forlader klubhuset.
 • Privat tøj og udstyr må ikke opbevares eller hænges til tørre i klubhuset.

Både og udstyr:

Der kan frit lånes havkajakker i Aalborg Havkajak klub, hvis man følger nedenstående regler:

 • Du ror ud på eget ansvar.
 • Havkajakken, som du bruger, er i sikkerhedsmæssig god stand..
 • Der kan reserveres kajakker på www.rokort.dk
 • Reservationer skal respekteres, og de skal slettes straks, hvis de bliver uaktuelle.
 • Reservationer, der ikke er indfriet efter 1 time, er automatisk slettet, og kajakken er frigivet.
 • Der kan kun reserveres kajakker for én dag ad gangen. Reservationer for flere dage skal altid aftales med et medlem af bestyrelsen.
 • Efter endt tur skal kajakker og udstyr skylles med ferskvand, tørres og lægges på den rette plads.
 • Der skal altid medbringes mobiltelefon på kajakture, hvor klubbens materiel indgår.
 • Defekter, ekstraordinær slitage, tyveri eller lignende skal straks meldes til en fra bestyrelsen og noteres i rokort.dk, så man kan se det er anmeldt.

Gæsteroere:

Som medlem af Aalborg Havkajak klub må du gerne ro en tur med max. to personlige uøvede gæster, du skal bare rette dig efter følgende retningslinjer:

 • Medlemmer må medtage personlige gæster 2 gange om året, dette noteres i rokort.dk.
 • Du må kun gøre det, når vandet er varmt (i perioden 1/5 – 1/10).
 • Du skal selv være friroet.
 • I skal alle være iført svømmeveste.
 • Du skal informere gæsten i korrekt behandling af kajakkerne.
 • Du skal instruere gæsten i, hvordan man skal forholde sig ved kæntring.
 • Hvis gæsten er friroet i en klub under DKF / DGI, skal vedkommende følge samme regler, som hvis vedkommende var medlem af Aalborg Havkajak klub.

Vinterroning:

 • I Aalborg Havkajakklub starter vintersæsonen, når vandet i fjorden er under 10°C.
 • Vinterroning er betinget af at blive godkendt med forevist selv- og makkerredning i koldt vand, hvor der skal bruges tørdragt.
 • Ro ture foregår altid i dagslys, og du er i land fra tur mindst 1. time inden solnedgang.

Relaterede emner: Sikkerhedsregler, Frironing.

Eventyret starter i Aalborg Havkajak klub