Klubreglement

Ordens regler for Aalborg Havkajak klub
28.11.2017

 Fælleslokalet og Kajakdepotet:

 • Hvis Fælleslokalet benyttes, skal der sendes en mail til Birgitte eller Per, da vi skal registrere brugen af lokalet. Vi betaler 21. kr. i timen i leje.
 • Den sidste, der forlader Fælleslokalet, skal altid låse efter sig.
 • Din chip er personlig og kodet i dit navn. Den må ikke overdrages til andre.
 • Der må ikke laves mad, ryges eller nydes euforiserende stoffer i Fælleslokalet.
 • Det er ikke tilladt børn og unge under 18 år at nyde alkohol i fælleslokalet, på ture, kurser eller andre aktiviteter arrangeret af Aalborg Havkajak klub.
 • Der må ikke opbevares alkohol i Aalborg Havkajak klub.
 • Defekter, indbrud eller lignende skal straks meldes til én fra bestyrelsen.
 • Der skal altid være ryddet op, når man forlader Fælleslokalet og Kajakdepotet.
 • Privat tøj og udstyr må ikke opbevares eller hænges til tørre i Fælleslokalet.

 

Både og udstyr:

 • Der kan frit lånes havkajakker og udstyr i Aalborg Havkajak klub, hvis man følger nedenstående regler:
 • Du ror ud på eget ansvar.
 • Havkajakken, som du bruger, er i sikkerhedsmæssig god stand.
 • Der kan reserveres kajakker på www.rokort.dk
 • Reservationer skal respekteres, og de skal slettes straks, hvis de bliver uaktuelle.
 • Reservationer, der ikke er indfriet efter 1 time, er automatisk slettet, og kajakken er frigivet.
 • Der kan kun reserveres kajakker for én dag ad gangen. Reservationer for flere dage skal altid aftales med et medlem af bestyrelsen.
 • Justering af pedaler i kajakken skal ske på enten træunderlag eller græs. Ikke på beton eller grus. Kajakker skal sættes i fra slingers, de bliver for slidt fra slæbestedet.
 • Efter endt tur skal kajakker og udstyr skylles med ferskvand, tørres og lægges på den rette plads. Tjek nummer på kajakken og pladsen. De skal være identiske.
 • Der skal altid medbringes mobiltelefon på kajakture, hvor klubbens materiel indgår.
 • Defekter, ekstraordinær slitage, tyveri eller lignende skal straks meldes til en fra bestyrelsen og noteres i rokort.dk, så man kan se det er anmeldt.

Rokort:

 • Du skal logge dig på Rokort og oprette dig, når du ror ud og afslutte turen, når du er retur. På den måde har vi overblik over om alle er kommet sikkert tilbage. Du skal skrive alle dine ture ind i Rokort, så vi kan følge hvor meget den enkelte kajak er i brug og hvor meget aktivitet, der er i klubben.

Gæsteroere:

 • Du skal have roet 100km i samme sæson, for at tage gæster med.
 • Gæsten skal kunne selv- og makkerredning.
 • Medlemmer må invitere max.2 personlige, gæster med på tur i klubkajak 2 gange om året. Dette noteres i rokort.dk.
 • Du må kun invitere gæster med, når vandet er varmt (i perioden 1/5 – 1/10).
 • I skal begge være iført svømmeveste. Disse kan lånes af klubben.
 • Du skal instruere gæsten i korrekt behandling af kajakkerne.
 • Hvis gæsten er friroet i en klub under DKF / DGI, skal vedkommende følge samme regler, som hvis vedkommende var medlem af Aalborg Havkajak klub.
 • Send mail til formanden, hvis du ønsker gæst med.

Vinterroning:

 • Du skal have roet X km i løbet af sæsonen, før du kan blive vinterroer. Som ny vinterroer skal du ro med andre den første sæson.
 • I Aalborg Havkajakklub starter vintersæsonen, når vandet i fjorden er under 10°C.
 • Vinterroning er betinget af at blive godkendt med forevist selv- og makkerredning i koldt vand, hvor der skal bruges tørdragt.
 • Ro ture foregår altid i dagslys, og du er i land fra tur mindst 1. time inden solnedgang.

 

Eventyret starter i Aalborg Havkajak klub