forventninger til medlemmer

Vi vil gerne byde dig godt velkommen i Aalborg Havkajak klub både på land og på vand.

Generelt

Som nyt medlem kan du først ro, når du har deltaget i Aalborg Havkajak klub’s Intromøde, og kan først ro på egen hånd, når du er friroet (50 km).

Husk at du ror på eget ansvar, så overhold sikkerhedsbestemmelserne for kajakroning, som fremgår her: www.soesport.dk

Klublokalet må benyttes til klubaktiviteter. Det kan være booket af andre, så hold dig orienteret på infoskærmen i forgangen.

Hold orden og lås lokalet, når det forlades.

Nøglebrik

Din personlige nøglebrik udleveres når du har betalt for den og er blevet friroet. Du må ikke udlevere den til andre.

Din nøglebrik giver adgang til kajakdepotet, og som medlem kan du frit låne en havkajak og udstyr af Aalborg Havkajak klub. Du skal selv sørge for personlig beklædning og fodtøj.

Gæsteroere

 Når du har roet 100 km i samme sæson, kan du i sommerperioden fra 1. juni til 30. august tage en gæst med dig på fjorden i en klubkajak. Din gæst skal have IPP2. Turen skal altid noteres på Rokort.

Du skal instruere gæsten i korrekt behandling af kajakkerne.

Send mail til formanden, hvis du ønsker gæst med.

Eventyret starter i Aalborg Havkajak klub