forventninger til medlemmer

Vi vil gerne byde dig godt velkommen i Aalborg Havkajak Klub både på land og på vand.

Generelt

Som nyt medlem kan du først ro, når du har deltaget i Aalborg Havkajak’s Intromøde, og kan først ro på egen hånd, når du er friroet (50 km).

Husk at du ror på eget ansvar, så overhold sikkerhedsbestemmelserne for kajakroning, som fremgår her: www.soesport.dk

Klublokalet må benyttes til klubaktiviteter. Det kan være booket af andre, så hold dig orienteret på infoskærmen i forgangen.

Hold orden og lås lokalet, når det forlades.

Nøglebrik

Din personlige nøglebrik udleveres når du har betalt for den og er blevet friroet. Du må ikke udlevere den til andre.

Din nøglebrik giver adgang til kajakdepotet, og som medlem kan du frit låne en havkajak og udstyr af AHK. Du skal selv sørge for personlig beklædning og fodtøj.

Kajakroning

Når du skal du booke en klubkajak reserverer du den højst 1 dag på www.rokort.dk . Reservationen gælder i 30 min før og efter den registrerede tid. Vil du bruge en klubkajak i flere dage, eller uden for Limfjorden, skal du kontakte Bestyrelsen.

Når du starter din tur, skal du oprette den på Rokort. Kajakken gøres klar på land inden den sættes i vandet fra slingers. Fodpedaler skal justeres mens kajakken ligger på blødt underlag.

Når turen er slut, vask din kajak og udstyret i ferskvand og sæt det på plads. Hold orden i kajakdepotet som var det dit eget og lås kajakdepotet, når det forlades. Registrer i Rokort, at turen er afsluttet.

Ved dårlig sigt, tusmørke/mørke er det en selvfølge, at du har lys på kajakken så du kan ses.

Defekter, indbrud eller uregelmæssigheder skal meldes til Bestyrelsen og noteres i Rokort.

Vinterroning

Du skal have roet mindst 200 Km i indeværende sæson for at blive vinterroer i klubben. I din første sæson skal du ro med andre erfarne vinterroere.

Vintersæsonen starter når havtemperaturen er under 10 grader.

I vintersæsonen er det en betingelse, at der anvendes tørdragt, hue og luffer etc.

Ved dårlig sigt, tusmørke/mørke er det en selvfølge at du har lys på, så du og kajakken kan ses.

Gæsteroere

Ønsker du at ro med en gæst skal du have roet 100 km i samme sæson. Gæsten skal kunne selv- og makkerredning. Der må kun tages en gæst med 1 gang om året og kun i sommerperioden fra 1. juni til 1. september. Turen skal altid noteres på Rokort.

I skal begge være iført svømmeveste. Disse kan lånes af klubben.
Du skal instruere gæsten i korrekt behandling af kajakkerne.

Hvis gæsten er friroet i en klub under DKF / DGI, skal vedkommende følge samme regler, som hvis vedkommende var medlem af Aalborg Havkajak klub.

Send mail til formanden, hvis du ønsker gæst med.

Ordens regler for Aalborg Havkajak klub
20.08.2018

Eventyret starter i Aalborg Havkajak klub