forventninger til medlemmer

Vi vil gerne byde dig godt velkommen i Aalborg Havkajak klub både på land og på vand.

GENERELT

Som nyt medlem kan du først ro, når du har deltaget i Aalborg Havkajak Klubs intromøde og kan først ro på egen hånd, når du er friroet (min. 5 ture og en samlet distance på min. 50 km.)

Husk at du ror på eget ansvar, så overhold sikkerhedsbestemmelserne for kajakroning, som fremgår her: www.soesport.dk

Klublokalet må benyttes til klubaktiviteter. Det kan være booket af andre, så hold dig orienteret på infoskærmen i forgangen.

Hold orden og lås lokalet, når det forlades.

Aalborg Havkajak Klub, være sig logo, kajakker og andet materiel må IKKE anvendes i politiske og/eller religiøse aktiviteter.

NØGLEBRIK

Din personlige nøglebrik udleveres, når du er friroet og dit prøvemedlemskab dermed ændres til ”endeligt medlem”. Du må ikke udlevere nøglebrikken til andre.

Din nøglebrik giver adgang til kajakdepotet, og som medlem kan du frit låne en havkajak og udstyr af Aalborg Havkajak Klub. Du skal selv sørge for personlig beklædning incl. fodtøj.

GÆSTEROERE

Når du har roet 100 km. I samme sæson, kan du i sommerperioden frem til standerstrygning tage en gæst med dig på fjorden i en klubkajak. Din gæst skal have IPP2 eller lignende kajakbevis. Turen skal altid noteres på Rokort.

Du skal instruere din gæst i korrekt behandling af kajakkerne, ansvaret er dit.

Send mail til Depotbestyreren, hvis du ønsker at tage en gæst med på fjorden.

Eventyret starter i Aalborg Havkajak klub