Fælleslokale & Kajakdepot

Klublokalet må benyttes til klubaktiviteter. Det kan være booket af andre, så hold dig orienteret på infoskærmen i forgangen. 

Hvis Fælleslokalet benyttes, skal der sendes en mail til Birgitte (formand@aalborghavkajak.dk) eller Per (administrator@aalborghavkajak.dk), da vi skal registrere brugen af lokalet. Vi betaler 21. kr. i timen i leje.

  • Den sidste, der forlader Fælleslokalet, skal altid låse efter sig.
  • Din chip er personlig og kodet i dit navn. Den må ikke overdrages til andre.
  • Der må ikke laves mad, ryges eller nydes euforiserende stoffer i Fælleslokalet.
  • Det er ikke tilladt børn og unge under 18 år at nyde alkohol i Fælleslokalet, på ture, kurser eller andre aktiviteter arrangeret af Aalborg Havkajak klub.
  • Der må ikke opbevares alkohol i Aalborg Havkajak klub.
  • Defekter, indbrud eller lignende skal straks meldes til én fra bestyrelsen.
  • Der skal altid være ryddet op, når man forlader Fælleslokalet og Kajakdepotet.
  • Privat tøj og udstyr må ikke opbevares eller hænges til tørre i Fælleslokalet.

Eventyret starter i Aalborg Havkajak klub